Kezdetek versenyfelhívás 2015

„Kezdetek” tanulmányi verseny hirdetése

A Biblia Szövetség Protestáns Teremtéskutató Köre kilencedik alkalommal hirdet tanulmányi versenyt középiskolás diákok számára.

Téma: A Biblia és a teremtés: hogyan teremtette Isten a világot?

Feladat: 5-8 oldalas esszé írása. 
Beküldési határidő: 2015. április 30.
Beküldés módja és helye: elektronikusan (doc, docx, rtf vagy pdf) az imreszilagyi@hotmail.com (Szilágyi Imre) email címre
Eredményhirdetés: 2015. május 31.
Díjazás:
I. hely: 40 000 Ft.
II. hely: 30 000 Ft.
III. hely: 20 000 Ft.
Értékelési szempontok:

  • A kiírt téma világos, logikus kifejtése (max. 20 pont)
  • Biblikusság és a tartalom kapcsolata (max. 20 pont)
  • Külső megjelenés, nyelvhelyesség (max. 10 pont)

A Protestáns Teremtéskutató Kör rövid bemutatása:

A Teremtéskutató Kör bibliahű, keresztény és elsősorban a természettudományt művelő emberekből áll. Alapítói Dr. Szilágyi Imre Miklós vegyészmérnök és Dr. Cserháti Mátyás biológus. Természettudományos szaktanácsadónk dr. Pauk János növénygenetikus, az MTA doktora. Teológiai szaktanácsadónk Sípos Ete Zoltán református lelkipásztor. Célkitűzéseink:

  • A természettudomány bibliai alapokon történő igényes művelése.
  • A teremtéskutatás eredményeinek ismertetése a magyar oktatási intézményekben és gyülekezetekben.
  • Tudományos fórumok szervezése.
  • Krisztus egyházának építése és a tudomány által Isten dicsőítése.

Honlap: www.kezdetek.hu