Kezdetek versenyfelhívás 2010

"Kezdetek" tanulmányi verseny hirdetése
A Protestáns Teremtéskutató Kör hetedik alkalommal hirdet tanulmányi versenyt középiskolás diákok számára.
Téma: Tudományos érvek a bibliai hat napos teremtés mellett
Feladat: 5-7 oldalas esszé írása.
Beküldési határidő: 2010. május 25.
Beküldés helye:
Protestáns Teremtéskutató Kör
Szeged-Újszegedi Református Egyházközség
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 6-8.
Beküldés módja: email-ben vagy postán (nyomtatva) a megadott postai és email címeinkre.
Eredményhirdetés: A pályázók írásbeli értesítést kapnak legkésőbb 2010. június 20-ig.
Díjazás:
I. hely: 30 000 Ft.
II. hely: 20 000 Ft.
III. hely: 10 000 Ft.
Értékelési szempontok:
- A kiírt téma világos, logikus kifejtése (max. 20 pont)
- Biblikusság és a tartalom kapcsolata (max. 20 pont)
- Külső megjelenés, nyelvhelyesség (max. 10 pont)
A Protestáns Teremtéskutató Kör rövid bemutatása:
A Teremtéskutató Kör bibliahű, keresztyén és elsősorban a természettudományt művelő emberekből áll. Természettudományos szaktanácsadónk dr. Pauk János tudományos főmunkatárs, növénygenetikus. Teológiai szaktanácsadónk Sípos Ete Zoltán református lelkipásztor.
Célkitűzéseink:
- A természettudomány bibliai alapokon történő igényes művelése
- A teremtéskutatás eredményeinek ismertetése a magyar oktatási intézményekben és gyülekezetekben
- Tudományos fórumok szervezése
- Krisztus egyházának építése és a tudomány által Isten dicsőítése
 
Honlap: www.kezdetek.hu
Email: imreszilagyi@hotmail.comcs_matyi@yahoo.com