Zsoltárok Chapter 24 - Magyar Újfordítás

1
Dávid zsoltára. Az ÚRé a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók.
2
Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon.
3
Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén?
4
Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan.
5
Áldást nyer az ilyen az ÚRtól, igazságot a szabadító Istentől.
6
Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákób Istenének orcáját keresik. (Szela.)
7
Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király!
8
Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas ÚR, az ÚR, aki hatalmas a harcban.
9
Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király!
10
Ki az a dicső király? A Seregek URa, ő a dicső király! (Szela.)