Példabeszédek Chapter 19 - Magyar Újfordítás

1
Jobb a feddhetetlenül élő szegény, mint az álnok beszédű ostoba.
2
Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és a gyors lábú félreléphet.
3
Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az ÚR ellen zúgolódik a szíve.
4
A vagyon sok barátot szerez, a nincstelentől a barátja is elválik.
5
Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél.
6
Sokan hízelegnek az előkelő embernek, és az ajándékozónak mindenki barátja.
7
A szegényt a testvérei is mind gyűlölik, még inkább eltávolodnak tőle barátai; szavaival unszolja őket, de hiába.
8
Aki értelmet szerez, önmagát szereti, aki megőrzi tudását, megtalálja a jót.
9
Nem marad büntetlen a hamis tanú, és elpusztul, aki hazugságot beszél.
10
Nem illik az ostobához a fényűzés, sem a szolgához az uralkodás a vezetőkön.
11
Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket.
12
Ha a király haragszik, olyan, mintha oroszlán morogna, de jóakarata olyan, mint a fűre hulló harmat.
13
Apjának szerencsétlensége az ostoba fiú, és mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony.
14
A ház és a vagyon apai örökség, de az ÚRtól van az okos feleség.
15
A restség mély álomba merít, és a lusta ember éhezik.
16
Aki megtartja a parancsot, megtartja életét, de aki nem törődik teendőivel, meghal.
17
Aki könyörül a nincstelenen, az ÚRnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.
18
Fenyítsd meg fiadat, míg van remény, de ne vigyen odáig indulatod, hogy halálát okozd!
19
A nagy haragú ember fizessen bírságot, mert ha elengeded neki, még nő a haragja.
20
Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy!
21
Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az ÚR tanácsa valósul meg.
22
Amit az embertől megkívánnak, az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál.
23
Az ÚR félelme életet jelent: az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem.
24
Belenyújtja kezét a rest a tálba, de már a szájához nem viszi.
25
Ha megvered a csúfolódót, az együgyű okul, ha megfedded az okost, az belátja annak értelmét.
26
Szégyellni való és gyalázatos az a fiú, aki bántalmazza apját, vagy elkergeti anyját.
27
Ha nem hallgatsz, fiam, az intésre, tévelyegni fogsz, okos tanítások nélkül!
28
A haszontalan tanú csúfot űz a törvényből, a bűnösök szája pedig csak úgy nyeli az álnokságot.
29
A csúfolódókat készen várja az ítélet, és az ostobák hátát az ütleg.