Példabeszédek Chapter 16 - Magyar Újfordítás

1
Az emberi értelem tervezget, de az ÚR adja meg, hogy mit mondjon a nyelv.
2
Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR megvizsgálja a lelkeket.
3
Bízd az ÚRra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.
4
Mindent rendeltetésének megfelelően készített az ÚR, még a bűnöst is: a veszedelem napjára.
5
Utál az ÚR minden fölfuvalkodott szívűt, kezet rá, hogy nem marad büntetlen!
6
Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt; az ÚRnak félelme távol tart a rossztól.
7
Akinek életútját kedveli az ÚR, azt még ellenségeivel is összebékíti.
8
Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem.
9
Az embernek az értelme terveli ki útját, de az ÚR irányítja járását.
10
Kijelentés hangzik a király ajkáról: nem szabad téves ítéletet mondania.
11
Az ÚRé az igaz mérleg és mérőserpenyő, az ő művei a zacskóban tartott súlyok.
12
Utálniuk kell a királyoknak a bűnös tetteket, mert igazság teszi szilárddá a trónt.
13
A királyoknak kedves az igaz szó, és szeretik azt, aki őszintén beszél.
14
A király haragja a halál követe, de a bölcs ember kiengeszteli azt.
15
A király arcának ragyogása éltet, jóakarata olyan, mint a tavaszi esőt hozó felleg.
16
Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt!
17
A becsületes emberek útja kikerüli a veszélyt, életét tartja meg, aki útjára vigyáz.
18
Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság.
19
Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt.
20
Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban.
21
A bölcs szívűt értelmesnek nevezik, a nyájas ajkak gyarapítják a tudást.
22
Élet forrása az értelem annak, akinek van, de a bolondot még inteni is bolondság.
23
A bölcs szívű értelmesen beszél, és ajkával is gyarapítja a tudást.
24
Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.
25
Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet.
26
A munkás önmagáért fáradozik, mert szája kényszeríti rá.
27
A mihaszna ember gonoszul áskálódik, és ajka olyan, mint a perzselő tűz.
28
Az álnok ember viszályt támaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is.
29
Az erőszakos ember rászedi embertársát, és nem a jó úton vezeti.
30
Aki behunyja szemét, álnokságot tervez, aki összeszorítja ajkát, gonoszságot hajt végre.
31
Ékes korona az ősz haj, az igazság útján található.
32
Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít.
33
Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az ÚRtól való a döntés.