Máté Chapter 14 - Magyar Újfordítás

1
Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem, meghallotta Jézus hírét,
2
és ezt mondta szolgáinak: "Ez Keresztelő János, ő támadt fel a halottak közül, és ezért működnek általa a csodatevő erők."
3
Heródes ugyanis elfogatta Jánost, bilincsbe verette, és börtönbe vettette, testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás kedvéért.
4
János ugyanis azt mondta neki: "Nem szabad együtt élned vele!"
5
Heródes szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották.
6
Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás leánya táncolt a társaság előtt, és megtetszett Heródesnek;
7
ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki.
8
Az pedig anyja unszolásának engedve így szólt: "Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét."
9
A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését.
10
Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben,
11
elhozták a fejét egy tálon, átadták a leánynak, ő pedig odavitte anyjának.
12
Aztán eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd elmentek, és hírül adták ezt Jézusnak.
13
Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból.
14
Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket.
15
Amikor esteledett, odamentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá: "Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak."
16
Jézus azonban ezt mondta nekik: "Nem kell elmenniük: Ti adjatok nekik enni!"
17
Ők pedig így válaszoltak: "Nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk."
18
Ő pedig ezt mondta: "Hozzátok ide nekem azokat!"
19
Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak.
20
Miután valamennyien ettek és jóllaktak, összeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral.
21
Aki pedig evett, mintegy ötezer férfi volt az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva.
22
Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot.
23
De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott.
24
A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt.
25
A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva.
26
Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak.
27
De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!"
28
Péter ekkor így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen."
29
Mire ő így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment.
30
Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: "URam, ments meg!"
31
Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: "Kicsinyhitű, miért kételkedtél?"
32
És amint beszálltak a hajóba, elült a szél.
33
A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: "Valóban Isten Fia vagy!"
34
Átkelve a túlsó partra Genezáret földjére érkeztek.
35
Amikor felismerték őt a helység lakói, embereket küldtek az egész környékre, és odavittek hozzá minden beteget,
36
és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét megérinthessék. És akik csak megérintették, meggyógyultak.