Ézsaiás Chapter 12 - Magyar Újfordítás

1
Azon a napon ezt mondod majd: Hálát adok neked, URam, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál.
2
Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem.
3
Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából.
4
Azon a napon ezt mondjátok majd: Adjatok hálát az ÚRnak, hirdessétek nevét! Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit! Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos!
5
Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az ÚR, tudja meg ezt az egész föld!
6
Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!